O spolku Spinkey

Spolek Spinkey pomáhá rodičům při perinatální ztrátě. Účelem spolku je zajistit finanční prostředky na nákup chladících kolébek, zejména jako podporu a rozšíření služeb pro paliativní týmy nemocnic v ČR.

Ztráta miminka během těhotenství, při nebo po porodu je šoková situace, do které do dostane v České republice zhruba 600 žen ročně. V současné době není možné připravit pro tyto děti poslední rozloučení a rodičům zůstává prázdná náruč a srdce.

Proces truchlení a následně návrat do aktivního plnohodnotného života mohou rodičům usnadnit chladící kolébky, které poskytnou rodičům v nemocnici delší čas se se svým děťátkem rozloučit. Legislativa tento čas omezuje na 2 hodiny. Chladící kolébka nabízí prostor tuto dobu prodloužit.

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu dle stanov a tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

  • Spolupráce s paliativními týmy nemocnic v ČR, s neziskovými organizacemi i jednotlivci poskytující služby pro rodiče při ztrátě miminka.
  • Terapie a péče při perinatální ztrátě.
  • Činnost spojená se službami v pomáhajících profesích.
  • Získávání finančních prostředků a darů na aktivity spolku.
  • Pořádání benefičních akcí.
  • Poradenské a konzultační činnosti.
Lékařský garant projektu

Lékařský garant projektu

   MUDr. Magdalena Chvílová Weberová
   primářka Dětského oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.

Vážení rodiče – maminko a tatínku.

Před několika okamžiky jste se dozvěděli šokující zprávu. Vaše miminko nežije. Zemřelo.

Slovo nemůže vyjádřit hloubku bolesti. Úmrtí miminka před porodem, nebo úmrtí v rámci nemoci po porodu je tak zraňující a nepochopitelná. Máte pocity, které je těžké sdělit. Potřebujete možná moc plakat a moc se zlobit. Možná chcete nalézt viníka za smrt miminka. Možná necítíte skoro nic, jen prázdno.

Moc s Vámi cítíme. Velmi s vámi prožíváme Vaši bolest.

Dovolte, abychom Vás nyní v několika krocích podpořili a pomohli v této situaci i dalších dnech.

Jste krátce před narozením Vašeho zemřelého dítěte.

Pracovníci nemocnice se budou snažit, aby porod proběhl bezpečně pro Vás, maminko.

Až se miminko narodí, zdravotníci ošetří tělíčko Vašeho dítěte a dají Vám je do náruče, pokud si to budete přát. Tento kontakt s miminkem je důležitý, zůstává jako vzpomínka Vaší mysli na stopu dítěte ve Vašem životě. Ponechte si je v náruči nebo blízkosti, jak jen budete potřebovat. Ten čas je Váš. Můžete miminko chovat, držet jej za ručku, můžete si jej obléci nebo můžete jen pořídit společnou fotografii. Mnoho můžete učinit sami, o mnoho můžete požádat zdravotníky. Čas s miminkem je nyní jen Váš čas. Je omezený, ale důležitý. V tom čase jste plně milující rodiče. Miminko s Vámi po porodu může být na pokoji podle Vaší potřeby rozloučení. Rozloučit se mohou Vaši blízcí i sourozenci miminka. Pokud je potřeba na nějakého člena rodiny počkat, nebo potřebujete být s miminkem jako rodiče delší dobu, je možné využít tzv. chladící kolébku.

Pokud můžeme poradit, nebraňte se kontaktu s Vaším dítětem. Přijměte vzpomínku z porodního sálu, nechte si udělat fotografii. Možná se zdá, že je lépe nevidět a neslyšet a zapomenou a dál jít životem a vzpomínky na dnešní den vymazat. Vzpomínka na narození Vašeho zemřelého miminka s Vámi bude. Dali jste mu velkou lásku. I když Vaše velká láska trvala jen několik desítek týdnů těhotenství, je to Láska, která nezaniká úmrtím.

Dítě nechalo stopy ve Vašem srdci a mysli. Nechalo tam i žal, ale to je rodičovství. Čas, který jste mohli spolu být byl krátký. Nelze jej vrátit zpět, ale lze jej uchovat ve vzpomínce. Nyní budete truchlit a plakat. Musí to tak být. Nechte si pomoci od odborníků, vyhledejte pomoc i pro další děti v rodině a blízké.

I když se to zdá nemožné, tak za několik dlouhých týdnů najdete sílu na další životní úkoly a vedle slz a smutku začne probleskovat naděje na další normální dny Vaší rodiny. Vedle dalších dětí, které vedle Vás vyrůstají, nebo budou vyrůstat, zůstanete navždy rodiči tohoto miminka, které vyprovázíte.

Vzpomínkový box:

Pokud chcete uchovat důležitou součást dne po porodu, požádejte o to zdravotníky.

Pokud máte pocit, že hned po porodu nezvládnete přijmout vzpomínku na Vaše miminko, je dobré vědět, že zdravotníci Vám uchovají vzpomínkový Box v rámci nemocnice a lze si jej vyzvednout za nějaký čas.

Chladící kolébka:

Pokud víte, že některý člen rodiny přijede až za několik hodin, požádejte o ni klidně i před porodem. Kolébka Vám a rodině umožní delší čas rozloučení. Požádejte o ni. Je dostupná během desítek minut, nebo jí má nemocnice na sále a je dostupná téměř hned.

Informační materiály

Zdravotníci Vám předají kontakt na psychologickou podporu. Vysvětlí Vám, kde a jak ve Vašem okolí nebo na sociálních sítích hledat pomoc v dalším období po narození zemřelého miminka. Dostanete informace ohledně pohřbu a finanční podpory po úmrtí dítěte.

Nebraňte se pomoci. Ti, kdo jsou nyní kolem Vás, Vám chtějí malinkou ulehčit v tak těžké situaci. Nebraňte se i praktické pomoci doma a od okolí. Pracovníci podpůrných profesí (psycholog, kaplan, Váš lékař, rodičovské skupiny) většinou vědí, jak ztráty bolí a budou se snažit, abyste mohli za nějaký čas žít zase dobrý a naplněný život

Návod k obsluze

Níže naleznete instalační manuály ke stažení ve formátu PDF.

Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy, neváhejte nás kontaktovat na adrese spinkey@seznam.cz.

CuddleCot

Poskytnutí času truchlícím rodinám pomocí CuddleCot je mezinárodně podporováno porodními asistentkami, odborníky na truchlení a akademiky. Čas pomáhá rodině vyrovnat se s jejich ztrátou.

CuddleCot se ochladí na ideální teplotu pro uchování miminka, aniž by byla pro rodiče příliš chladná.

Kontaktní místa

Na mapě najdete kontaktní místa, kde mají kolébku CuddleCot k dispozici. U konkrétního místa najdete i kontakt na pověřenou osobu.

Praha: Pohřební ateliér, Vinohradská 1505/161 Praha 10
tel.:+ 420 771 271 333
tel.:+ 420 778 884 890
Jihomoravský kraj: Brno – PhDr. Miloslava Kameníková, FN Brno, Obilní trh
tel.:+ 420 728 214 430
Kraj Vysočina: Havlíčkův Brod – MUDr. Magdalena Chvílová Weberová,
tel.:+ 420 602 374 062
Olomoucký kraj: Olomouc – Jana Rellová DiS.,
tel.:+ 420 737 320 621
Zlínský kraj: Zlín – Bc. Ivana Cvičková,
tel:+ 420 577 552 919

Podpořte nás

2600923668/2010

Na toto číslo účtu můžete zasílat finanční dary určené k podpoře činnosti a běžného provozu spolku.

Hledáme dárce, kteří nám pomohou pokrýt nezbytné základní provozní náklady našeho spolku, bez kterých se naše činnost a poslání nedá uskutečňovat.

Daňová uznatelnost

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. (Viz § 15, odst. 1 Zákona o daních z příjmů).

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Dokumentární film "Otisk křídel"

Dokumentární film o perinatální ztrátě dítěte.

Předpremiéra 11. 11. 2022 v kině Svitavy

AGAMU PRODUCTION

Předsedkyně spolku

Mgr. Štěpánka Pokorníková
+420 602 105 023
stepanka.pokornikova@gmail.com

Servis

Servis chladících kolébek Cuddle cot – FLE – CC0102
Pavel Jarý
+420 730 513 842
servis@gastrotechnogroup.cz

Kmotřičky projektu

Mgr. Helena Polenková
+420 608 438 344

Jana Romanová
+420 739 026 902

Spolupracujeme